Formułowanie tematu oraz tezy pracy magisterskiej

Każda praca magisterska musi zawierać jasno sformułowaną tezę i cel. Cel pracy powinien być jasno i jednoznacznie określony, aby student mógł udowodnić prawdziwość pracy, którą sformułuje do swojej pracy dyplomowej lub magisterskiej zgodnie ze swoim rozumieniem. Może się jednak zdarzyć, że zadanie badawcze jest postawione nieco inaczej i teza zostanie przez studenta obalona lub odrzucona … Czytaj dalej