Jak powinny wyglądać przykładowe prace magisterskie?

Bez wątpienia pierwsze spotkania z seminarzystami polegają z reguły na wybraniu oraz określeniu tematu. Potem ma miejsce przedstawienie przez promotorów jak wyglądają wzory prac dyplomowych. Naturalnie przykładowa praca magisterska u promotora B z tematyki A będzie dotyczyć konkretnego problemu oraz jego interpretacji. Niemniej w dziedzinie A u promotora B będzie całkowicie na odwrót – objaśnianie … Czytaj dalej