Wykorzystanie teorii w pracy

Teoria to zbiór pojęć, które służą do definiowania lub wyjaśniania pewnych zjawisk społecznych (Silverman, 2012: 136). Bez teorii trudno byłoby nam sformułować pytania badawcze wraz z hipotezami, ponieważ w ogóle nie wiedzielibyśmy, o czym myślimy, nie mówiąc już o możliwych odpowiedziach. Różne teorie mogą na różne sposoby opisywać interesujące nas zjawiska społeczne. Dzięki teorii możemy … Czytaj dalej