CENNIK

Nasz zespół redakcyjny nie jest w stanie zaprezentować swoim klientom jednorodnego i stałego cennika swoich usług. Ma na to wpływ przede wszystkim charakter pracy jaki musimy wykonać oraz jej zakres. Każdy klient, każde zlecenie i każda praca traktowane są w indywidualny sposób i taka sama sytuacja odnosi się do kosztu wykonania pracy. Składa się na niego między innymi stopień trudności zlecenia, ilość stron do napisania, dostępność materiałów źródłowych i bibliografii, zakres tematyczny i dziedzina jakiej dotyczy dany temat oraz termin realizacji zamówienia. Wszystkie prace są unikalne i nie ma możliwości pojawiania się plagiatu. W żadnym wypadku nie korzystamy z wcześniej napisanych przez nas tekstów i prac, a zatem klient otrzymuje w pełni wartościowy produkt. Wszelkie poprawki pracy wliczone są już w jej cenę.

Każda oferta cenowa związana z pomocą w pisaniu prac, przygotowywana jest indywidualnie dla każdego zleceniodawcy w zależności od następujących czynników:

  • tematu,
  • poziomu trudności (problematyki),
  • dostępności materiałów,
  • ilości stron,
  • terminu realizacji.

Cena napisania pracy magisterskiej lub licencjackiej (zamówienia) uzależniona jest od stopnia trudności tematu oraz indywidualnych wymagań. Czas realizacji dostosowany jest w miarę możliwości do potrzeb zleceniodawcy. Istnieje możliwość zawarcia umowy jak również wystawienia faktury VAT.

Rozliczenie z usługi pisania pracy następuje etapami. Wszystkie poprawki uwzględniane są w ramach ustalonej kwoty (a więc bez dodatkowych opłat).

Wymaga się, aby wszystkie korekty do pracy były dostarczone w wersji papierowej na adres firmy. Termin wykonania zmian w pracy to maksymalnie 7 dni.