Zakończenie

Jeżeli praca ma charakter opisowy to nie może w niej zabraknąć zakończenia. Na początku zakończenia powinno znajdować się krótkie przypomnienie celu pracy lub tematu pracy. Następnie umieszczamy krótkie wnioski do czego doszliśmy w poszczególnych rozdziałach. Następnie na kocu  zakończenia należy umieścić wnioski oraz  nasze propozycje jakie należy brać pod uwagę w dalszych badaniach.

Zamiast zakończenia czasami występują „wnioski”, zamiast „wstępu” – Wprowadzenie. „Wnioski” i „wprowadzenie” nie powinny być traktowane jako tylko kolejny rozdział. O ile bowiem w rozdziałach można sobie pozwolić np. Na różne dygresje, przywoływać liczne przykłady itp., O tyle we „wstępie” i „zakończeniu” jest miejsce tylko na istotę treści.

Dobrze napisane „Zakończenie” powinno korespondować ze „Wstępem”. W tej części pracy autorka odnosi się głównie do celu, problemu badawczego i hipotezy przedstawionej we „Wstępie” oraz odpowiada na pytanie, czy iw jakim stopniu, jak W wyniku przeprowadzonych badań problem badawczy został rozwiązany. Czy udało się potwierdzić (a jeśli tak, to w jakim stopniu – w pełni lub tylko częściowo) indywidualne hipotezy?

Krótko mówiąc, rolą „Wniosku” jest krótka odpowiedź autora na zamierzenia przedstawione na początku pracy w świetle uzyskanych wyników badań, dlatego w celu prawidłowego sporządzenia „Wniosku” należy uwzględnić dane z „Wstępu” oraz najważniejsze wnioski z poszczególnych rozdziałów.

1 komentarz do “Zakończenie”

Dodaj komentarz