Hipotezy, zmienne

Hipoteza (przypuszczenie) czyli ustalenie bądź wyjaśnienie badanych zjawisk bądź relacji między nimi. Rozróżniamy hipotezy: główne oraz szczegółowe.

W pracach wyróżniamy także dwa rodzaje zmiennych: zależne i niezależne. Zmienne zależne uwarunkowane są od czynników zewnętrznych np. pogoda, wiek. Czynniki będą zmiennymi niezależnymi ponieważ nie mamy wpływu na pogodę. Podsumowując zmienna to nic innego jak wielkość, intensywność, częstość występowania która ulega różnym zmianom zależnie od okoliczności.

Dodaj komentarz