„Układamy” pracę magisterską…

Mam nadzieję iż każdy zdaje sobie sprawę że nasza praca (magisterska, licencjacka) będzie wydana w formie książkowej, o tym pisałem już wcześniej, ale chciałem to jeszcze raz podkreślić.
Polecam niech wziąć, teraz, do reki pierwszą lepszą książkę z półki i dokładnie jej się przyjrzeć. Masz? I co mamy na początku? Okładkastrona tytułowa, spis treści, wstęp/przedmowa, wyróżnione rozdziały i podrozdziały, zakończenie, tabele/zdjęcia i na sam koniec bibliografia. I właśnie tak mniej więcej będzie musiała wyglądać nasza “książka“.

Wypunktujmy:

  • strona tytułowa;
  • spis treści;
  • wstęp;
  • rozdziały i podrozdziały;
  • zakończenie;
  • tabele, zdjęcia, wykresy;
  • bibliografia.

Korzystając z okazji to wiesz jak ma wyglądać wypunktowanie 🙂 . Zawsze maja być te same znaczki, różnica musi być widoczna między pierwszym, drugim i dalszym poziomie. Mówi się iż kropka, która zastosowałem wyżej, wśród znaków służących wypunktowaniu jest wyżej w hierarchii niż kreska. Natomiast nad kropką jest litera, nad literą – liczba.

Dodaj komentarz