Formułowanie tematu oraz tezy pracy magisterskiej

Każda praca magisterska musi zawierać jasno sformułowaną tezę i cel. Cel pracy powinien być jasno i jednoznacznie określony, aby student mógł udowodnić prawdziwość pracy, którą sformułuje do swojej pracy dyplomowej lub magisterskiej zgodnie ze swoim rozumieniem. Może się jednak zdarzyć, że zadanie badawcze jest postawione nieco inaczej i teza zostanie przez studenta obalona lub odrzucona … Czytaj dalej

Jak powinny wyglądać przykładowe prace magisterskie?

Bez wątpienia pierwsze spotkania z seminarzystami polegają z reguły na wybraniu oraz określeniu tematu. Potem ma miejsce przedstawienie przez promotorów jak wyglądają wzory prac dyplomowych. Naturalnie przykładowa praca magisterska u promotora B z tematyki A będzie dotyczyć konkretnego problemu oraz jego interpretacji. Niemniej w dziedzinie A u promotora B będzie całkowicie na odwrót – objaśnianie … Czytaj dalej

Wykorzystanie teorii w pracy

Teoria to zbiór pojęć, które służą do definiowania lub wyjaśniania pewnych zjawisk społecznych (Silverman, 2012: 136). Bez teorii trudno byłoby nam sformułować pytania badawcze wraz z hipotezami, ponieważ w ogóle nie wiedzielibyśmy, o czym myślimy, nie mówiąc już o możliwych odpowiedziach. Różne teorie mogą na różne sposoby opisywać interesujące nas zjawiska społeczne. Dzięki teorii możemy … Czytaj dalej

„Układamy” pracę magisterską…

Mam nadzieję iż każdy zdaje sobie sprawę że nasza praca (magisterska, licencjacka) będzie wydana w formie książkowej, o tym pisałem już wcześniej, ale chciałem to jeszcze raz podkreślić. Polecam niech wziąć, teraz, do reki pierwszą lepszą książkę z półki i dokładnie jej się przyjrzeć. Masz? I co mamy na początku? Okładka – strona tytułowa, spis … Czytaj dalej

Prace magisterskie pisane samemu

W dzisiejszych czasach niezwykle bardzo wielu żaków pracuje, nie ma czasu, stąd idzie na łatwiznę i zleca napisanie pracy magisterskiej innej osobie, jaka w ich przekonaniu zrobi to o wiele lepiej. Rzecz jasna praca magisterska pisanie to bardzo wielkie wyzwanie, jakie zajmuje wiele czasu, warto niemniej stawić mu czoło, gdyż dzięki temu nie będzie trzeba … Czytaj dalej

Nowa promocja

Korzystałeś z naszych usług – skorzystaj ze zniżki dla stałych klientów – zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania bliższych informacji. Czy jesteś gotowy/a na Kampanię Wrześniową? Kampania Wrześniowa 3 Wrzesień, dla wielu oznacza początek roku szkolnego, a dla studentów poprawki. Dlatego śpieszę donieść, że z pierwszym dniem września rusza nowa akcja promocyjna pod … Czytaj dalej

Hipotezy, zmienne

Hipoteza (przypuszczenie) czyli ustalenie bądź wyjaśnienie badanych zjawisk bądź relacji między nimi. Rozróżniamy hipotezy: główne oraz szczegółowe. Hipotezy to w założeniu założenia na temat związku między zmiennymi. Zwykle przyjmuje się, że hipotezy to twierdzenia, które można poddać weryfikacji empirycznej, czyli na przykład sprawdzić poprzez badania naukowe. Zmienne natomiast to cechy, które mogą przyjmować różne wartości. … Czytaj dalej

Zakończenie

Jeżeli praca ma charakter opisowy to nie może w niej zabraknąć zakończenia. Na początku zakończenia powinno znajdować się krótkie przypomnienie celu pracy lub tematu pracy. Następnie umieszczamy krótkie wnioski do czego doszliśmy w poszczególnych rozdziałach. Następnie na kocu  zakończenia należy umieścić wnioski oraz  nasze propozycje jakie należy brać pod uwagę w dalszych badaniach. Zamiast zakończenia … Czytaj dalej

Popularne kierunki studiów a dobrze płatna praca

Wybierając się na studia nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że od naszego wyboru zależy także nasza przyszła praca, kariera zawodowa, a co za tym idzie status społeczny. Wiele uczelni stara się przyciągnąć studentów przy pomocy kierunków zamawianych, które mają zagwarantować pewne zatrudnienie i wysokie zarobki. Bardzo dobrze przygotowana praca licencjacka czy tytuł magistra … Czytaj dalej