Popularne kierunki studiów a dobrze płatna praca

Wybierając się na studia nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że od naszego wyboru zależy także nasza przyszła praca, kariera zawodowa, a co za tym idzie status społeczny. Wiele uczelni stara się przyciągnąć studentów przy pomocy kierunków zamawianych, które mają zagwarantować pewne zatrudnienie i wysokie zarobki. Bardzo dobrze przygotowana praca licencjacka czy tytuł magistra nie zapewnią nam pewnego zatrudnienia, a to z tego powodu, że osób w naszej sytuacji będzie przybywać.

Coraz więcej osób decyduje się więc na to, by przy wyborze kierunku studiów decydować się przede wszystkim na takie kierunki, które gwarantują po pierwsze wysokie stypendia naukowe i szansę wyjazdu, a po drugie pewne zatrudnienie. Osoby, które nie kierują się tylko własnymi zainteresowaniami i wiążą studia z pewną pracą powinny rozejrzeć się wśród oferty studiów ścisłych. Jak widać na podstawie ostatnich badań statystycznych biur pracy i pośrednictwa zawodowego na rynku obserwuje się widoczny niedobór inżynierów i specjalistów. Praca magisterska nie musi być przepustką do wysokich zarobków, chyba że będzie to magisterka z chemii czy budownictwa.

Wśród popularnych kierunków najbardziej oblegane są kierunki związane z kontaktami międzyludzkimi. W tym celu większość przyszłych studentów rozgląda się za rekrutacjami na dziennikarstwo, politologię czy stosunki międzynarodowe. Jeśli chodzi o dziennikarstwo to jest to kierunek bardzo oblegany, dlatego szanse na zostanie profesjonalnym dziennikarzem czy redaktorem nie są zbyt wielkie. Jak w każdym zawodzie dobrze jest mieć długi staż, liczne praktyki, a także znajomości. Politologię wybierają najczęściej osoby, które chcą mieć do czynienia z pijarem i polityką. W tym celu kształci się zazwyczaj przyszłych managerów i administratorów. Trzeci z popularnych kierunków, czyli stosunki międzynarodowe wybierają osoby, które chcą pracować jako tłumacze, dyplomaci czy konsulowie danych państw. Nierzadko kierunek ten cieszy się wielkim zainteresowaniem u działaczy społecznych, prawników i ekologów, którzy doświadczenie zdobyte podczas nauki chcą wcielić do swojej pracy.

Jeśli chodzi o kierunki ścisłe to od wielu lat królują kierunki bankowe: ekonomia, finanse i zarządzanie, czy administracja. Każda z tych specjalizacji ma za zadanie przygotować przyszłych pracowników bankowych, począwszy od pań siedzących w kasie po dyrektorów, maklerów bankowych czy doradców finansowych. To oni jeszcze przed obroną będą w stanie zarabiać co najmniej dwa razy tyle ile ich koledzy z nauk humanistycznych po pełnych studiach i długich latach praktyki zawodowej. Wiele z uczelni wyższych o kierunkach ścisłych już na samym początku gwarantuje swoim studentom praktyki w zaprzyjaźnionych placówkach bankowych, w których szansa na pracę jest niemal od razu.

Rejon usług otwiera się w tak szybkim tempie, że takie kierunki jak polonistyka czy socjologia już za niedługo będą wybierane jedynie hobbistycznie. Niż demograficzny sprawia, że liczba nauczycieli będzie maleć, a co za tym idzie szanse na pracę, nawet przy najlepiej obronionej pracy naukowej będą naprawdę niewielkie. Jak zabezpieczyć się więc przed tym, by nie zostać wykwalifikowanym bezrobotnym?

Przede wszystkim należy z głową kierować swoją edukacją i wybierać takie kierunki studiów i później temat pracy, które nie tylko będą nas interesowały, ale przede wszystkim zapewnią odpowiednie warunki płacowe. W sytuacji kiedy studia są w stanie zapewnić nam nie tylko możliwość podróżowania po całym świecie, ale także dobrą wypłatę, przy której nie musimy zastanawiać się czy stać nas na oliwę czy olej.

Dodaj komentarz