Zakończenie

Jeżeli praca ma charakter opisowy to nie może w niej zabraknąć zakończenia. Na początku zakończenia powinno znajdować się krótkie przypomnienie celu pracy lub tematu pracy. Następnie umieszczamy krótkie wnioski do czego doszliśmy w poszczególnych rozdziałach. Następnie na kocu  zakończenia należy umieścić wnioski oraz  nasze propozycje jakie należy brać pod uwagę w dalszych badaniach. Zamiast zakończenia … Czytaj dalej